Delux d.o.o
Volče 48, 5220 Tolmin

Enver: 041 617 918
Žan: 041 781 734
povpraševanje Tel.: 05 381 01 40
zemeljska gradbena dela

ZEMELJSKA DELA

Zemeljska dela predstavljajo prvo fazo pri gradnji objekta, zato morajo biti opravljena kvalitetno in zanesljivo, saj s tem omogočijo nemoteno izvedbo vseh nadaljnjih faz gradnje. Naša strokovno podkovana in dobro izurjena ekipa bo poskrbela za celovito izvedbo zemeljskih del, ki obsegajo izkopavanje in nasipavanje ter učinkovito pripravo gradbene jame za kasnejšo postavitev temeljev.

Zagotavljamo vam:

  • kakovosten izkop gradbene jame,
  • upoštevanje specifičnosti tal,
  • strokovno izvedbo različnih vrst gradbenih jam (navpične stene, široki odkop,zagatne stene)
  • prilagajanje nagibu izkopa in ustrezno zavarovanje konstrukcije,
  • odvoz in začasno skladiščenje izkopanega materiala.