Delux d.o.o
Volče 48, 5220 Tolmin

Enver: 041 617 918
Žan: 041 781 734
povpraševanje Tel.: 05 381 01 40

PROJEKTIRANJE IN NADZOR

Na podlagi strokovnega znanja in praktičnih izkušenj vam lahko zagotovimo tudi kvalitetno projektiranje in nadzor. V sklopu projektiranja poskrbimo za kvalitetno izvedbo od prvega do zadnjega koraka in smo pri pripravi dosledno upoštevamo dogovorjene časovne roke ter vaše želje.

V sklopu projektiranja vam zagotavljamo:

 • projektiranje idejne zasnove (IDZ),
 • idejni projekti (IDP),
 • projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
 • projekti za izvedbo (PZI),
 • projekti izvedenih del (PID).


Za kvalitetno realizacijo projekta je zelo pomemben strokoven nadzor poteka del, saj se je tako mogoče izogniti napakam, hkrati pa se prihrani tudi mnogo časa.

V sklopu ponudbe nadzora vam zagotavljamo naslednje storitve:

 • uvedba izvajalca v delo,
 • kontrola kvalitete izvedbe,
 • kontrola kvalitete vgrajenih materialov,
 • kontrola rokov in porabe finančnih sredstev,
 • tolmačenje dokumentacije izvajalcu,
 • obdelava obračunskih situacij in računov,
 • sodelovanje pri organizaciji in pridobivanju kontrolnih meritev ter pregledov pooblaščenih institucij pred izvedbo tehničnega pregleda,
 • pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, atestov, certifikatov za izdelke in materiale, vgrajene v objekt,
 • organizacija in sodelovanje pri končnem obračunu z izvajalci del,
 • organizacija primopredajne ter obračunske dokumentacije med izvajalcem in investitorjem.